Artikelen in de pers, september 2015


Op 16 september 2015 verscheen er in De Gids een uitgebreid artikel over het project van GOVOS in Bolivia. Daarbij werd aandacht gevraagd voor een actie om sponsoren te werven en de workshop die op de Vullerschool wordt verzorgd. Ook het blad In de Kijker plaatste in haar editie van 23 september 2015 een mooi artikel hierover. Tenslotte kwam De Stentor op 29 september met een leuk artikel dat ook specifiek gewijd was aan de sponsoractie.

Gidsartikel deel1 Gidsartikel deel2 IndeKijker20150923  Stentor20150929