Jaarverslag 2015


Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit:

Harmien Slijkhuis, voorzitter

Cor van den Boogaard, secretaris

Angèle Claessens, penningmeester

Marjolein de Vries, Wereldwinkel

 

In 2015 vergaderde het bestuur 6 maal.

 

De vaste aandachtspunten bleven de Wereldwinkel en het educatief centrum in Cochabamba.  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.
Vanuit de doelstellingen van GOVOS is ook een bankrekening geopend bij Triodos bank.

Het aantal leden daalde in 2015 van 42 naar 38. Het aantal donateurs daarentegen steeg van 21 naar 54, hetgeen geheel is toe te schrijven aan de activiteiten van de projectgroep voor CEG (deze donaties komen geheel ten goede aan dit project).

 In onze Wereldwinkel heeft het interieur een flinke opfrisbeurt gekregen. Nadat in april een uitverkoop werd gehouden, hebben onze vrijwillig(st)ers de schilderskwast ter hand genomen en ook het bord in het grasveld voor de winkel geheel vernieuwd.  Op 2 mei was de feestelijke heropening en de onthulling van de nieuwe naam: Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel.
Ook het assortiment van de winkel is aangepast. Hierbij werd ingespeeld op de opening van museum MORE, recht tegenover onze winkel. Onder meer zijn prachtige kunstwerken uit Afrika nu in onze winkel te verkrijgen, naast allerlei andere cadeau artikelen. Ook de openingstijden van de winkel zijn aangepast, inclusief openingsuren op zondag.
De veranderde situatie heeft er toe geleid dat de winkel in 2015 een positief saldo heeft van € 517, nadat in 2014 nog een verlies moest worden geïncasseerd.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. In oktober j.l. is er in de gemeente Lochem een app gelanceerd met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel is opgenomen.

Het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is per 31 december 2014 beëindigd. De kosten van dit lidmaatschap wegen niet op tegen de voordelen. Een praktische consequentie is dat GOVOS in 2015 weer gebruik maakt van de eigen ANBI status en niet meer van de collectieve ANBI status.
Ook het regionaal overleg waarin 8 wereldwinkels deelnamen is in 2015 beëindigd.

Het jaarlijkse uitje met de vrijwilligers ging naar de Gorsselse Hei waar tijdens een wandeling een toelichting werd gegeven op het herstelplan van dit prachtige stukje natte natuur. De dag werd afgesloten met een etentje in restaurant Jansen&Jansen.

De Wereldwinkel is gehuisvest in de Everdinahof. Govos huurt de winkelruimte met berging van Philadelphia. De Wereldwinkel was in 2015 de enige huurder van de Everdinahof, maar per 1-1-2016 worden de leegstaande ruimtes door Zozijn in gebruik genomen.

Het project in Bolivia draait nog steeds goed. Op beide locaties in twee achtergebleven wijken van Cochabamba worden kinderen opgevangen van wie de ouders vaak een dagelijkse strijd moeten leveren voor een menswaardig bestaan. Dit jaar kregen we vanuit het gebied van Nuevo Milenio nog weer berichten over drugsgebruik en drankproblemen, een slechte omgeving voor kinderen om op te groeien. Het Centro Educativo Golondrinas (CEG) geeft kinderen een steun in de rug en gezonde voeding in een kwetsbare periode van hun leven.

Voor dit project functioneert een aparte projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden, Monique Duyvestijn en Hans Ebenau. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez. Sinds dit jaar onderhoudt Marye Dijkstra, afkomstig uit Sneek en werkzaam in Cochabamba, de contacten voor Govos met het CEG.
De plannen voor een bakkerij ter ondersteuning van het educatief centrum moeten nog aangescherpt worden om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.

De projectgroep heeft veel tijd gestoken in de promotie van het project in Gorssel en omgeving. Begin dit jaar voegde Monique Duyvestijn zich bij de projectgroep. Als grondlegger van het educatief centrum weet zij als geen ander hoe belangrijk het project is voor de kinderen in Cochabamba. Behalve een korte film en een mooie website werd een wervende folder uitgebracht. De laatste is overal in winkels en openbare ruimtes in Gorssel te vinden. De Gids plaatste een groot artikel van Hans Ebenau voor de werving van nieuwe sponsoren. Dit en de andere activiteiten van de projectgroep hebben geleid tot een aantal nieuwe donateurs.

Een bijzondere promotie was het verzorgen van een workshop voor een groep van 15 basisschoolleerlingen in Gorssel over Bolivia. In september en oktober hebben de leerlingen afkomstig uit de groepen 5 t/m 8 in 6 keer één lesuur kennis kunnen maken met het land en natuurlijk ons project. Ze brachten ook een bezoek aan onze winkel. De kinderen hadden tijdens de periode van de workshop met allerlei acties een bedrag van € 203,12 bij elkaar gebracht dat ze in een Skype sessie op het laatste uur direct aan de kinderen in Cochabamba konden aanbieden.

De activiteiten van de projectgroep hebben er toe geleid dat de financiële ondersteuning van CEG door GOVOS in 2015 op hetzelfde niveau kon worden gehouden als in 2014, d.w.z. $ 1700 per kwartaal.

 

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN 2016

 

Harmien Slijkhuis, voorzitter 2016 (herkiesbaar) en 2019

Cor van den Boogaard, secretaris 2017

Angèle Claessens, penningmeester 2016 (herkiesbaar) en 2019

Marjolein de Vries, Wereldwinkel 2017