Jaarverslag project CEG 2016


Intro

Dit is het tweede jaarverslag van de activiteiten van Govos ter ondersteuning van het Centro Educativo Golondrinas in Cochabamba, Bolivia. In 2014 is er een projectteam gevormd bestaande uit Hans Ebenau, Monique Duyvestijn, Marja van Eden en Piet Looise. Het team wordt bijgestaan door de adviseurs Yvonne van Driel en Maria Rodriguez. Het team kwam dit jaar drie keer bij elkaar in respectievelijk Nijmegen, Lochem en Gorssel. In Nijmegen waren de adviseurs ook aanwezig. Verder is er veel twee aan twee gesproken over de activiteiten die dit jaar werden ondernomen. In dit verslag besteden we afzonderlijk aandacht aan de contacten met het CEG, fondsenwerving, een aantal diverse zaken en de financiële resultaten.

 

Contacten met CEG

Begin 2016 bracht Maria Rodriguez weer een bezoek aan het educatief centrum. Zij woont in Nijmegen met haar gezin maar komt uit Cochabamba en adviseert ons bij de contacten met het centrum.  Maria sprak met Ruth Magne van het bestuur van het centrum en met coördinatrice Bertha Inés. Er zijn zorgen over de eisen die de overheid lijkt te gaan stellen aan de begeleidsters van de kinderen. Ze kunnen geen officieel diploma halen omdat er geen part time opleiding is. Zij volgen wel  een bijscholing en doen aan onderwijsontwikkeling met hulp van Save the Children.

Maria nam bij deze gelegenheid ook 200 euro mee, de opbrengst van acties door de kinderen die meededen aan de workshop op de De Vullerschool in 2015. Er is ook gesproken over het bakkerijplan dat een paar jaar geleden door het CEG is gemaakt maar door Govos niet gesteund kon worden. Het idee was dat er geld mee verdiend kon worden voor het CEG maar het zou in de gekozen opzet meer hebben gekost dan opgebracht. De bakkerij is gepland op de vestiging Sebastian Pagador omdat daar de klandizie het beste zal zijn. Hugo Valdivia, plaatselijk vertegenwoordiger van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie PUM, had het CEG aanbevolen om schoon drinkwater te gaan verkopen. Maria heeft een film van het CEG meegebracht die gemaakt is voor Save the Children. Maria heeft ook de nodige cadeau’s meegebracht. Het is gebruikelijk om een bezoeker namens de weldoener niet met lege handen te laten vertrekken. De cadeautjes gaan altijd naar de winkel en de opbrengst is voor de CEG pot.

We kijken uit naar iemand die Spaans-Nederlandse vertaalwerkzaamheden van Monique Duyvestijn kan overnemen. Aangezien de halfjaarverslagen grote overeenkomsten vertonen zullen we niet elk verslag meer volledig vertaald uitbrengen.

Bij de geschreven verslagen worden ook altijd overzichten van inkomsten en uitgaven opgestuurd. Alles wordt altijd netjes verantwoord. Dat vereist de plaatselijke overheid ook. Om een beeld te geven van het financiële reilen en zeilen van het educatief centrum een overzicht van het tweede semester van 2016.

Inkomsten (US dollars)

Govos 3484
Regering 3548
Gemeente 4341
Ouders 3284
Totaal 14657

Hier is te zien dat de bijdrage van Govos een belangrijk deel van de inkomsten vormt. Regering en Gemeente hebben afdelingen die initiatieven van ouders ondersteunen. De ouders worden dan verondersteld initiatief te nemen maar in de arme wijk waar het CEG werkt zijn de ouders daar niet toe in staat. En juist in een dergelijke wijk is goede opvang voor kinderen van groot belang. Zo is Govos al heel lang de drijvende kracht achter het voortbestaan van het educatief centrum.

 

De uitgaven worden bijgehouden per bron van inkomsten.

De inkomsten van Govos worden uitgegeven aan

(US dollars)

Totaal 3983
Coördinatie 2127
Toeslag leidsters 677
Conciërge 506
Licht en telefoon 229
Verse etenswaren 397
Onvoorzien 47

                                     

De overheidsinstanties (gemeente en rijk) betalen

 

Totaal 7889
Leidsters en kok 6512
Houdbare levensmiddelen 1377

 

De inkomsten van de ouders worden besteed aan verse en houdbare etenswaren, gas, water en onderhoud van het gebouw, totaal                                                                                                    3284

Save the Children verzorgt opleiding personeel en leermateriaal                                  582

Deze bijdrage is incidenteel

De bijdragen van Govos zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld terwijl in het tweede semester van het jaar de uitgaven van het centrum altijd hoger zijn dan in het eerste semester. Belangrijk is de kostenpost voor een coördinatrice die op de twee locaties alles organiseert. De overheid voorziet niet in haar bekostiging terwijl zij onmisbaar is in de omstandigheden zoals die bestaan in de arme wijken van de stad.

 

Marye Dijkstra heeft zich dit jaar teruggetrokken als contactpersoon voor Govos in Cochabamba. Zij zal uitkijken naar een vervanger. Zij wilde meer in de gelegenheid zijn om zo nu en dan een bezoek te brengen aan het centrum en dat zat er met haar drukke privé- en werkagenda niet in. Peter van der Steege uit Gorssel, die voor de vrijwilligersorganisatie PUM uit Den Haag incidenteel advieswerk in Cochabamba doet, wil ons ook helpen om weer een contactpersoon ter plaatse te vinden.

Willibrord Verheggen uit Deventer die ook advieswerk voor PUM doet in Bolivia was zo vriendelijk om voor ons de 100 Kerstkaarten mee te brengen die voor onze relaties in Nederland bij het CEG zijn gemaakt. Een vriendin van Bertha Inès, de coördinatrice van het centrum, heeft ze helemaal naar Santa Cruz gebracht.

 

Fondsenwerving

De werving van sponsoren is nog steeds een succes. Veel Gorsselse bedrijven maar ook andere bedrijven in ons netwerk hebben zich met een eenmalige of periodieke bijdrage als sponsor van het educatief centrum in Bolivia aangemeld. Er staat inmiddels een flinke lijst met logo’s van deze sponsoren op dze website.  In onze eindejaarsbrief riepen wij onze leden en donateurs op om bij onze sponsoren hun aankopen te doen of van hun diensten gebruik te maken. Hans Ebenau onderhoudt nauwgezet de contacten met onze sponsoren onder wie ook een flink aantal particulieren.

Op 30 april werd in de kerk van Gorssel een talentenveiling gehouden ten bate van ons project in Bolivia. Monique Duyvestijn heeft bij aanvang van de veiling een korte uitleg gegeven over het CEG. De veiling bracht het mooie bedrag van € 1000 op. Het CEG is gevraagd om voor dit bedrag een bijzondere besteding te vinden.

Al met al zijn de ontvangen bijdragen in 2016 gestegen van € 7339 naar € 9923. Bedacht moet dus worden dat een deel van deze bijdragen eenmalig is.

 

Diversen

 

De activiteiten voor het project in Bolivia begonnen in 2016 met de tweede aflevering van de workshop bij de J.A. de Vullerschool. Er deden 9 leerlingen aan mee die in 6 afleveringen kennis maakten met het land Bolivia, ons project daar en onze winkel hier. Later in het jaar hebben we ons voorbereid op de verzorging van deze workshop tijdens het schooljaar 2016-2017. Uiteindelijk bleek er onder de leerlingen te weinig belangstelling voor te zijn.

Vorig jaar is er een filmpje gemaakt van  de viering van de nationale feestdag met de kinderen van het centrum. Dit filmpje heeft nu ook een  Spaanstalige versie. Maria Rodriguez heeft de tekst ingesproken en Tineke Lamberts van Videogroep Accent Gorssel/Lochem heeft geheel belangeloos de versie geproduceerd. Het CEG heeft  een exemplaar gekregen.

Partin, een landelijke organisatie van particuliere ontwikkelingsinitiatieven, organiseerde een verhalenwedstrijd waar ook Govos aan meedeed. Yvonne van Driel, één van onze adviseurs, schreef een boeiend verhaal over het werk van het educatief centrum in Cochabamba en de steun van Govos daaraaan. Zij gebruikte de uitspraken van de opa van één van de kinderen van het centrum zoals die zijn vastgelegd op het filmpje over de viering van de nationale feestdag. Helaas vielen we niet in de prijzen.

 

Financiën

In 2016 is in totaal een bedrag van€ 9923  ontvangen voor het onderwijscentrum in Bolivia. Er werd €6149 naar het centrum overgemaakt in de vorm van een kwartaalbedrag aan Amerikaanse dollars, een iets lager bedrag dan in 2015 vanwege de iets sterkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Per kwartaal bedraagt de bijdrage van Govos US$ 1700.

De kosten gemaakt voor het Bolivia project, in totaal €56, bleven beperkt tot de bankkosten voor de overboeking van de kwartaalbijdrage. Aan het eind van het jaar was er voor het educatief centrum in Bolivia nog een reserve beschikbaar van €15140. Gezien in het licht van de grote onzekerheden die het werk in Bolivia met zich meebrengen is deze reserve geen overbodige luxe.