Eindejaarsbrief 2015


Geachte leden, donateurs en belangstellenden van GOVOS,

Zoals gebruikelijk stellen we u tegen het einde van het jaar op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er de oproep voor een donatie ten bate van ons project in Bolivia; we hebben uw bijdrage ook dit jaar heel hard nodig om het project te kunnen continueren.

In onze Wereldwinkel heeft het interieur een flinke opfrisbeurt gekregen. Nadat in april een uitverkoop werd gehouden, hebben onze vrijwilli(st)ers de schilderkwast ter hand genomen een ook het bord in het grasveld voor de winkel geheel vernieuwd. Op 2 mei was de feestelijke heropening en de onthulling van de nieuwe naam: Eerlijk! Genieten – wereldse kadowinkel.
Ook het assortiment van de winkel is aangepast. Hierbij werd ingespeeld op de opening van het museum MORE, recht tegenover onze winkel. Onder meer zijn prachtige kunstwerken uit Afrika nu in onze winkel te verkrijgen, naast allerlei andere cadeau artikelen. Ook de openingstijden van de winkel zijn veranderd. U kunt nu ook op zondag uw inkopen doen!
Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels”in Fair Trade gemeente Lochem. In oktober j.l. is er in de gemeente Lochem een app gelanceerd met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel is opgenomen.

Het project in Bolivia draait nog steeds goed. Op beide locaties in twee achtergebleven wijken van Cochabamba worden kinderen opgevangen van wie de ouders vaak een dagelijkse strijd moeten leveren voor een menswaardig bestaan. Dit jaar kregen we vanuit het gebied van Nuevo Milenio nog weer berichten over drugsgebruik en drankproblemen, een slechte omgeving voor kinderen om op te groeien. Het Centro Educativo Golondrinas geeft kinderen een steun in de rug en gezonde voeding in een kwetsbare periode van hun leven.
Sinds dit jaar onderhoudt Marye Dijkstra afkomstig uit Sneek en werkzaam in Cochabamba, de contacten voor Govos met het CEG. De plannen voor een bakkerij ter ondersteuning van het educatief centrum moeten nog aangescherpt worden om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.
Er is veel tijd gestoken in de promotie van het project in Gorssel en omgeving. Begin dit jaar voegde Monique Duyvestijn zich bij de projectgroep. Als grondlegger van het educatief centrum weet zij als geen ander hoe belangrijk het project is voor de kinderen in Cochabamba. Behalve een korte film en een mooie website (zie hieronder bij ‘jaarvergadering’) werd een wervende folder uitgebracht. De laatste is inmiddels overal in winkels en openbare ruimtes in Gorssel te vinden. De Gids plaatste een groot artikel van Hans Ebenau voor de werving van nieuwe sponsoren.
De mooiste promotie was het verzorgen van een workshop voor een groep van 16 basisschoolleerlingen in Gorssel over Bolivia. In september en oktober hebben de leerlingen afkomstig uit de groepen 5 t/m 8 in 6 keer één lesuur kennis kunnen maken met het land en natuurlijk ons project. Ze brachten ook een bezoek aan onze winkel. De kinderen hadden tijdens de periode van de workshop met allerlei acties een bedrag van € 203,12 bij elkaar gebracht dat ze in een Skype sessie op het laatste uur direct aan de kinderen in Cochabamba konden aanbieden.
DSC_8107filmbeeld

 

Juffrouw Angela Nina Vasquez                                   Skypecontact met Cochabamba

U vindt bij deze brief een exemplaar van de nieuwe wervingsfolder. In onze winkel kunt u meer exemplaren krijgen voor mensen in uw netwerk die mee willen doen. Onderaan deze brief staat de gebruikelijke oproep voor een financiële bijdrage. Mocht u als sponsor van het Boliviaproject een machtiging willen afgeven dan kan dat ook. U kunt dan het formulier in de folder gebruiken. Ook op deze website vindt u dit formulier, wat u kunt invullen en verzenden.

Ook tijdens de jaarvergadering werd aandacht besteed aan het kinderopvangproject in Cochabamba, Bolivia. Er werd een film vertoond over de kinderen van CEG tijdens de nationale feestdag van Bolivia. De film kan worden gebruikt door de Bolivia projectgroep voor fondsenwerving en andere activiteiten om het werk voor het kinderdagverblijf onder de aandacht te brengen.
Vervolgens werd de nieuwe website www.govos.nl officieel gelanceerd. Deze website zal bestaan naast de website van de wereldwinkel en bevat het actuele nieuws over de projectactiviteiten.

En zoals altijd sluiten we onze eindejaars berichtgeving af met een oproep om het werk van het educatief centrum Golondrinas in de twee arme wijken van Cochabamba financieel te blijven ondersteunen. De opvang van de kinderen en de begeleiding van de ouders moeten doorgaan. U wordt verzocht om uw bijdrage aan dit werk te storten op rek. nr NL58TRIO 0390 9979 43 t.n.v. Govos onder vermelding van “Bolivia”. De gegevens voor het overmaken van uw gift vindt u ook op een bijgevoegd briefje. [Let op: gebruik s.v.p. dit nieuwe rekeningnummer bij de Triodosbank en niet het oude rekeningnummer bij ING]

GOVOS heeft de ANBI status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Onze website geeft hierover meer informatie. U kunt ook een machtiging geven voor automatische incasso.

WE HEBBEN UW GIFT MEER DAN OOIT NODIG! HELPT U A.U.B. MEE?

 

Rest ons u een goede Kerst te wensen, een prettige jaarwisseling en een gezond 2016.