Jumbo Brinkman Gorssel stelt statiegeldautomaat beschikbaar


(okt. 2017) Sinds enkele maanden is er in de straat bij één van de locaties in Cochabamba door de plaatselijke overheid eindelijk riolering aangelegd. Voor ons is zo’n voorziening heel normaal, maar in Bolivia is dit geen vanzelfsprekendheid. Het centrum zelf moet voor de aansluiting op het riool zorgen. De noodzakelijke sanitaire voorzieningen zoals de toiletten, de wastafels en eventueel een douche moeten door het centrum zelf worden aangeschaft. GOVOS wil hen daar graag mee helpen, zodat de oude poepdozen binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. Het zal duidelijk zijn, dat dit alles de hygiëne ten goede zal komen. De reguliere opvang mag hier echter niet onder lijden. Wij hebben dan ook besloten om de komende maanden één of meer gerichte acties op touw te zetten, in de hoop dat we een extra krediet beschikbaar kunnen stellen. Pas dan kan de gekoesterde wens van het sanitair worden gerealiseerd.

Om ons te helpen heeft Han-Christiaan Brinkman van Jumbo Gorssel Brinkman ons een geweldig aanbod gedaan. Vanaf begin november 2017 tot en met januari 2018 biedt hij ons de mogelijkheid om een collectebus te plaatsen naast de flessenautomaat in het halletje naast de winkel. Bij de collectebus is een foto geplaatst van het Boliviaanse meisje en een korte omschrijving van het doel van de actie. Mocht het werk en de actie van GOVOS u aanspreken, dan kunt u uw statiegeldbon in de daarvoor bestemde collectebus stoppen. Dat zou geweldig zijn! Wij kunnen u verzekeren, dat het geld in zijn totaliteit op de plaats van bestemming komt. Ook vindt er door één van onze lokale contactpersonen een nacontrole plaats, zodat we er zeker van zijn, dat het ingezamelde geld daadwerkelijk aan het beoogde project is besteed.

Aan de statiegeldactie is nog een verloting verbonden. Schrijf uw naam en telefoonnummer achterop de bon en wij verloten aan het eind van de maanden november 2017, december 2017 en januari 2018 een waardebon van € 10,–, die u kunt besteden bij “Eerlijk! Genieten, Wereldse Kadowinkel” aan de Hoofdstraat 43e in Gorssel. U mag zo vaak meedoen als u wilt.

Wij hopen, dat de actie een mooi bedrag oplevert en willen u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname!

De volgende media verleenden hun medewerking aan de statiegeldactie door een artikel van Govos te plaatsen of op basis van het artikel een bericht: De Gids, Facebookpagina van dorpsraad Epse/Joppe en de website Gorssel.nl. Als u op de betreffende link klikt ziet u het geplaatste artikel of het bericht (eventueel even naar beneden scrollen).