Jaarrekening 2019


Jaarrekening GOVOS 2019          
           
Balans           
  201920182017   201920182017
Liquide middelen     Vermogen vereniging 165801676717248
      resultaat boekjaar 832-3741
Triodos bank 384873344329564 donatie waterpomp project   -522
      donatie project Kowsoleaa  -150 
Vordering Winkel 461068378355   174121658016767
           
      Reservering project 237002115215140
      toevoeging reserve 198525486012
        256852370021152
           
  430974028037919   430974028037919
           
Resultatenrekening 201920182017      
           
Baten          
Ontv. bijdragen Bolivia 109051026311579      
Ontvangen contributie 880440300      
rente 0038      
bijzondere acties 5041243651      
Totaal 122891194612568      
Lasten          
Besteed geld aan Project Bolivia 892088326218      
Kosten Project Bolivia 01480      
Kosten vereniging 552455297      
toevoeging aan reservering 198525486012      
           
Totaal 114571198312527      
Resultaat boekjaar 832-3741