Eindejaarsbrief 2020


Graag brengen wij u tegen het eind van het jaar op de hoogte van onze activiteiten rond de steun aan het educatief centrum in Cochabamba.

Na de zomervakantie, die in onze winter valt, is de kinderopvang in Cochabamba maar korte tijd open geweest. Omdat de medische voorzieningen in Bolivia veel minder zijn dan bij ons, werd er al vroegtijdig overgegaan tot een complete lockdown. Alle scholen en andere instellingen zoals de kinderopvang moesten gesloten worden. Opvallend was dat de leidsters ook niet meer door de overheid betaald werden. Govos heeft zich bereid verklaard om dat deel van hun beloning over te nemen zo lang het nodig zou zijn.

Het project tegen huiselijk geweld, dat vertraagd was mede door de onrust na de verkiezingen van vorig jaar, kon voorlopig ook niet meer uitgevoerd worden.

Mede op initiatief van onze contactpersonen, het echtpaar Kowsoleea, zijn er in de loop van de tijd voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen van de kinderen die normaal in de opvang zaten.

Onze adviseur Maria Rodriguez Amurria uit Nijmegen verbleef privé van maart tot september in Cochabamba. Ook zij heeft contact gehad met het educatief centrum, maar moest constateren dat onder de gegeven omstandigheden er weinig gedaan kon worden. Er zouden aan het begin van het jaar nog wel enige hulpmiddelen voor het project tegen huiselijk geweld zijn aangeschaft. Er is toen ook nog overlegd met jongeren die een rol in het project zouden spelen.

Tijdens het afgelopen jaar is het in het gebied waar de kinderopvang gevestigd is regelmatig onrustig geweest. Er wonen veel aanhangers van de gevluchte oud-president Evo Morales. Zij keerden zich in de nasleep van de ongeldig verklaarde presidentsverkiezingen van vorig jaar oktober tegen de autoriteit van de interimregering. Later, tijdens de coronamaatregelen, sloten de bewoners soms het hele gebied af om hun economische activiteiten zo veel mogelijk voort te kunnen zetten. Omdat veel mensen in de informele sector hun geld verdienen, krijgen zij ook weinig steun van de overheid. Op 18 oktober werden , na meermalen uitstel, de presidentsverkiezingen gehouden. Luis Arce van de MAS partij van Evo Morales won met een absolute meerderheid. Hopelijk is daarmee althans de politieke rust enigszins weergekeerd.

Mogelijk door al deze problemen is het contact van Govos met het bestuur van het Centro Educativo Golondrinas (CEG) het afgelopen jaar niet naar wens geweest. Bij het ter perse gaan van deze eindejaarsbrief wachten we nog op de nodige informatie over de verstrekking van voedselpakketten en de financiële positie van het CEG. Ook verwachten we nog voorstellen voor het enigszins verlichten van de nood bij de gezinnen van ‘onze kinderen’ door de coronacrisis in het algemeen.

Uitdeling van voedselpakketten bij kinderopvang van Golondrinas.

Graag wensen we u een goede Kerst, een prettige jaarwisseling en een gezond 2021.

GOVOS – Gorssel Voor Ontwikkelingssamenwerking
p/a Graaf Florisstraat 1F14, 7415LK Deventer, T 06 49889193, E looisegorssel@gmail.com
IBAN: NL58TRIO 0390 9979 43 t.n.v. GOVOS