GOrssel Voor OntwikkelingsSamenwerking


Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking (GOVOS) is opgericht in 1980.

Het is een vereniging die werkt aan bewustwording van problemen in ontwikkelingslanden onder de plaatselijke bevolking. De vereniging heeft leden en donateurs.

Daarnaast is er een grote groep belangstellenden ingeschreven. Betrokkenen, meest woonachtig in het dorp Gorssel en omgeving, hebben een zekere band met de vereniging op basis van activiteiten in het verleden.

De vereniging heeft een bestuur en de activiteiten binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers.

GOVOS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de belasting. De informatie over onze vereniging die daarvoor gedeponeerd is bij de dienst vindt u hier. Gegevens voor het doen van giften kunt u hier vinden.