2020: een bijzonder jaar, ook in Bolivia


Na de zomervakantie begin 2020, die in onze winter valt, is de kinderopvang in Cochabamba maar korte tijd open geweest. Omdat de medische voorzieningen in Bolivia veel minder zijn dan bij ons, werd er al vroegtijdig overgegaan tot een complete lockdown. Alle scholen en andere instellingen zoals de kinderopvang moesten gesloten worden. Opvallend was dat de leidsters ook niet meer door de overheid betaald werden. Govos heeft zich bereid verklaard om dat deel van hun beloning over te nemen zo lang het nodig zou zijn.

Het project tegen huiselijk geweld, dat vertraagd was mede door de onrust na de verkiezingen van vorig jaar, kon voorlopig ook niet meer uitgevoerd worden.

Mede op initiatief van onze contactpersonen, het echtpaar Kowsoleea, zijn er in de loop van de tijd voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen van de kinderen die normaal in de opvang zaten.

Onze adviseur Maria Rodriguez Amurria uit Nijmegen verbleef privé van maart tot september in Cochabamba. Ook zij heeft contact gehad met het educatief centrum, maar moest constateren dat onder de gegeven omstandigheden er weinig gedaan kon worden. Er zouden aan het begin van het jaar nog wel enige hulpmiddelen voor het project tegen huiselijk geweld zijn aangeschaft. Er is toen ook nog overlegd met jongeren die een rol in het project zouden spelen.

Tijdens het afgelopen jaar is het in het gebied waar de kinderopvang gevestigd is regelmatig onrustig geweest. Er wonen veel aanhangers van de gevluchte oud-president Evo Morales. Zij keerden zich in de nasleep van de ongeldig verklaarde presidentsverkiezingen van oktober 2019 tegen de autoriteit van de interimregering. Later, tijdens de coronamaatregelen, sloten de bewoners soms het hele gebied af om hun economische activiteiten zo veel mogelijk voort te kunnen zetten. Omdat veel mensen in de informele sector hun geld verdienen, krijgen zij ook weinig steun van de overheid. Op 18 oktober werden , na meermalen uitstel, de presidentsverkiezingen gehouden. Luis Arce van de MAS partij van Evo Morales won met een absolute meerderheid. Hopelijk is daarmee althans de politieke rust enigszins weergekeerd.

Mogelijk door al deze problemen is het contact van Govos met het bestuur van het Centro Educativo Golondrinas (CEG) het afgelopen jaar niet naar wens geweest. Op een brief die we in juli stuurden waarin we onze hulp aanboden waar nodig in de coronacrisis kregen we geen antwoord. Over de periode vanaf midden 2019 hadden we geen formele informatie ontvangen. Onze contactpersonen kregen ook geen contact met het bestuur, wel met de coördinatrice van het centrum voor kinderopvang. Op onze jaarvergadering eind augustus werd daarom besloten om de kwartaalbijdrage aan het centrum op te schorten.

Begin 2021 kregen we wel de nodige informatie over de activiteiten van het centrum in 2020. Die bestonden uit het beschikbaar stellen van voedselpakketten aan de gezinnen van de kinderen die normaal in het centrum worden opgevangen en veel activiteiten online om de kinderen thuis nuttig bezig te houden. Van augustus t/m december zijn maandelijks aan 46 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Met de online-activiteiten stimuleerden de leidsters een stukje educatie in de thuissituatie samen met de ouders en zij bespraken veel zaken rond de ouder-kind relatie. Ook werd er gewerkt aan voorlichting over een goede bescherming tegen Covid-19 in de gezinnen van de kinderen en onder het personeel van het centrum.

Op grond van deze informatie zijn de kwartaalbijdrages die opgeschort waren alsnog overgemaakt.

maart ’21

Uitdeling van voedselpakketten bij kinderopvang van Golondrinas.

Voor een filmpje klikt u hier: https://1drv.ms/v/s!AsYE7wgB01nH_SX7acOIDeSw6E9C?e=gwSepU