Tweede semester 2021


CENTRO EDUCATIVO GOLONDRINAS

Verslag van het tweede semester 2021

In het tweede semester van 2021 is dankzij de inzet van het hele team en de steun van GOVOS bereikt dat 30 kinderen konden meedoen met onze activiteiten. Dit zijn er veel minder dan normaal maar dat kwam door de regels rondom COVID, in Bolivia biologische zekerheid genoemd .

De uitvoering van activiteiten ging geleidelijk, het doel bleef de integrale ontwikkeling van de kinderen tussen 1 en 5 jaar, met de volgende aandachtspunten: rechten van het kind, psychosociale ontwikkeling en educatie.

Daartoe hebben we de volgende activiteiten gerealiseerd:

Geplande resultatenProductenResultaat
Indicador Resultado No. 1
30 kinderen ontvangen kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning        
30 kinderen hebben zich ontwikkeld rekening houdend met de COVID maatregelen op de volgende onderwerpen:
Kennis over zelfstandigheid: 70% voldoende 20% in ontwikkeling 10% kan beter
Taal en communicatie: 77%  voldoende 17% in ontwikkeling 6 % kan beter
Psychosociale ontwikkeling: 57%  voldoende 26% in ontwikkeling 17% achterstand
Gewicht: 80% is op gewicht13% is iets te licht7% is te zwaar
Lengte: 93% heeft de juiste lengte voor de leeftijd 7% is te klein  
De kinderen verkregen kennis over hun eigen lichaam, de zintuigen en hun functie. Kunnen emoties benoemen en hebben de grove en fijne motoriek ontwikkeld met knutselwerkjes, kleien, tekenen. Kunnen zelfstandig activiteiten uitvoeren. Hebben rekenkundige vaardigheden opgedaan zoals objecten herkennen: vierkant, rechthoek, groot, klein, rond, buiten, binnen, boven-onder etc.   Kennen en herkennen sociale groepen zoals gezin, familie, kerk en enkele beroepen. Kennen enkele tradities en dansen.   Kunnen zich goed uitdrukken.   Aan 30 gezinnen zijn voedingsmiddelen uitgedeeld voor 2 maanden.  
Indicador Resultado No. 2
28 ouders die vorming ontvangen hebben  
We hebben virtuele bijeenkomsten georganiseerd via Whatsapp over de volgende onderwerpen: Rol van het gezin: genegenheid, identiteit, waarden, gedrag van de kinderen en adequate beloning en straf. Autonomie en emoties    Dankzij sociale media hebben we toch het contact met de ouders kunnen onderhouden. De deelname van de ouders heeft een gunstige uitwerking op de ontwikkeling van de kinderen en op de relatie tussen ouders en kinderen.  
Indicador Resultado No. 3  
4 opgeleide crecheleidsters   Número de cursos impartidos  
2 ontvingen hun diploma
Daarnaast volgen ze continue scholing, dit semester met de volgende onderwerpen;
Sexuele voorlichting, Opvoeding van kleine kinderen, Omgaan met COVID, Ontwikkeling van kinderen  
Er werken in de twee centra 4 crecheleidsters en 2 koks. De oudste crecheleidster met meer dan 30 jaar ervaring is net aan de opleiding begonnen. Twee hebben net hun diploma gehaald en ééntje heeft ontslag genomen, de vervanger heeft al een diploma en heeft als kind zelf in de creche gezeten. We hebben twee nieuwe kokkinnen geselecteerd omdat de oude door gebrek aan salaris vertrokken zijn en hopen nu snel hun salaris van de gemeente te ontvangen.  
Indicador Resultado No. 4   Getekende contractenOvereenkomst met de gemeente en het departement: accreditatie in gang gezet.5 jaren plan is naar SEDEGES opgestuurd. Vele vergaderingen en onderhandelingen met het personeel van de gemeente. Ze hebben geaccepteerd dat wij met ons eigen personeel blijven werken.   Verder hebben we aan alle doelen, protocollen en andere regels voldaan.  

Beschouwing:

In de verschillende activiteiten hebben we onze doelen bereikt met als belangrijkste de ontwikkeling van de kinderen en hun gezinnen. Iedereen heeft veel geleerd over de hygiene, de kinderen zijn zelfstandiger en hebben een goede relatie met elkaar en de omgeving.

Ook de arme families namen ondanks beperkte mogelijkheden actief deel aan de activiteiten die wij aanboden.

Van de vier crecheleidsters hebben er twee afgelopen semester hun diploma van crecheleidster gehaald en de oudste creche leidster is begonnen met de opleiding. Nu moest er nog eentje in opleiding, maar zij heeft ontslag genomen. We hebben nu iemand aangenomen die al het diploma had.

We hebben heel hard gewerkt in het opstellen van contracten met publieke instellingen:

Gemeente: intentie verklaring om de crecheleidsters en koks te subsidiëren. De gemeente wilde haar eigen personeel sturen maar dat hebben we niet geaccepteerd. Ook zal de gemeente voor voedselhulp zorgen.

Departementale bestuur: We hebben aan alle eisen voldaan, zoals vijfjarenplan en overzicht van hoe we aan alle eisen voldoen.

De financiële ondersteuning van GOVOS was hierbij onmisbaar.