Samenvatting tweede semester 2018


Onderwijs

ALGEMENE EN SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE GROEP

Zaal I

De kinderen van 2 en 3 jaar zijn actief en met veel interesse om te leren.

Zaal II

De kinderen van 4 en 5 jaar doen mee aan allerlei activiteiten die hen voorbereiden op lezen en rekenen.

BEREIKTE LEERRESULTATEN

Taal en communicatie: de kinderen kunnen plaatjes interpreteren.

Psychosociale ontwikkeling: de kinderen hebben geleerd om respectvol met elkaar om te gaan.  Sommige kinderen moesten nog leren om spullen met elkaar te delen.

Fysieke ontwikkeling en gezondheid: de motoriek is vooruit gegaan.

In de twee centra deden er 54 kinderen mee. Een paar nieuwe kinderen hadden spraakproblemen, die in samenwerking met de ouders zijn behandeld door middel van oefeningen.

GLOBALE  EVALUATIE

Kennis van zichzelf en persoonlijk autonomie.

ëëe kinderen kennen de lichaamsdelen en hun functie, de motoriek is verbeterd. We hebben gewerkt met ruimtelijke oriëntatie.

We hebben gezonde gewoontes aangeleerd zoals schoonmaken, voeding.

Kennis van de omgeving.

De kinderen onderscheiden voorwerpen in hun omgeving en kunnen deze classificeren naar vorm, grootte, kleur e.d.

Er werd geoefend met plaatsbepalingen, binnen/buiten, achter/voor etc.

Blok 2. De natuur

De kinderen zijn geïntereseerd in het milieu, herkennen dieren en planten. Ze hebben geleerd om ruzies op te lossen.

Taal: communicatie en representatie.

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Doen mee aan taalvaardigheden zoals voorlezen, plaatjes kijken e.d.

De kinderen doen mee met ritmische oefeningen en dansjes.

Dagelijkse activiteiten:

Ontvangst.   Aandacht voor ieder kind bij binnenkomst.

Educatieve activiteit.   Uitvoering van de geplande activiteiten in de zalen of buiten.

Voeding.   Gezonde voeding- en tafelmanieren

Schoonmaak.  Op verschillende momenten leren de kinderen om schoon te zijn.

Rust. –  siësta

Afscheid.   Als iemand anders dan de ouders het kind ophaalt, moet dat door de ouders geautoriseerd zijn.

Vorming en supervisie:

De crècheleidsters en kokkinnen krijgen onderricht voor hun taken, ze worden hiervoor gesteund door de volgende instanties:

SEDEGES, Gemeente y Save The Children, die beschikking hebben over psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en pedagogen.

Betrekken van de gezinnen

De activiteiten zijn volgens schema uitgevoerd met thema’s zoals voeding, waardes (discipline, respect, onderscheid tussen goed en slecht), opvoeding, eigenwaarde, communicatie, rechten van het kind, zodat thuis een verlengstuk wordt van wat de kinderen in de crèche leren.

 • Gezondheidszorg

Activiteiten:

 • Persoonlijke hygiëne
 • Gezonde voeding en tafelmanieren
 • Medische controle
 • Handleiding EHBO voor de crècheleidsters
 • Maandelijks meten van lengte en gewicht
Tekstvak: normaal gewicht        overgewicht

In Nuevo Milenio waren 2 kinderen te dik en in Seb. Pagador 1 kind. De ouders van deze kinderen hebben tips gekregen.

In Nuevo Milenio zijn van de 26 kinderen er 3 te klein, in Seb. Pagador is één kind te klein.

Psychosociale ontwikkeling

In de loop van het jaar is er een positieve ontwikkeling te meten.

 

 • Voeding

De voedingstoestand is constant gebleven, we zorgen voor goede voeding en betrekken de ouders daarbij.

 • ONDERWIJS EN SAMENLEVING

We zorgen ervoor dat alle kinderen gelijk behandeld worden en dat ook ons educatieve materiaal niet secistisch of anderszins discriminerend is.

Elk kind krijgt de gelegenheid om zich uit te drukken en te komen met persoonlijke verhalen. We besteden hier elke maandag aandacht aan.

Oudereducatie

We leren nieuwe voedingsgewoontes aan (groentes, peulvruchten) en vertellen de ouders dat druk om te eten uitoefenen geen zin heeft. Het is belangrijk dat de ouders het goede voorbeeld geven.

Samenvatting tweede SEMESTRE 2018

 1. Onderwijs

ALGEMENE EN SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE GROEP

Zaal I

De kinderen van 2 en 3 jaar zijn actief en met veel interesse om te leren.

Zaal II

De kinderen van 4 en 5 jaar doen mee aan allerlei activiteiten die hen voorbereiden op lezen en rekenen.

BEREIKTE LEERRESULTATEN

Taal en communicatie: de kinderen kunnen plaatjes interpreteren. .

Psychosociale ontwikkeling: de kinderen hebben geleerd om respectvol met elkaar om te gaan.  Sommige kinderen moesten nog leren om spullen met elkaar te delen.

Fysieke ontwikkeling en gezondheid: de motoriek is vooruit gegaan.

In de twee centra deden er 54 kinderen mee. Een paar nieuwe kinderen hadden spraakproblemen, die samen met de ouders zijn behandeld door middel van oefeningen.

GLOBALE  EVALUATIE

Kennis van zichzelf en persoonlijk autonomie.

De kinderen kennen de lichaamsdelen en hun functie, de motoriek is verbeterd. We hebben gewerkt met ruimtelijke orientatie.

We hebben gezonde gewoontes aangeleerd zoals schoonmaken, voeding

Kennis van de omgeving.

De kinderen onderscheiden voorwerpen in hun omgeving en kunnen deze classificeren naar vorm, grootte, kleur e.d.

Er werd geoefend met plaatsbepalingen, binnen/buiten, achter/voor etc.

Blok 2. De natuur

De kinderen zijn geïntereseerd in het milieu, herkennen dieren en planten. Ze hebben geleerd om ruzies op te lossen.

Taal: communicatie en representatie.

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Doen mee aan taalvaardigheden zoals voorlezen, plaatjes kijken e.d.

De kinderen doen mee met ritmische oefeningen en dansjes.

Dagelijkse activiteiten:

Ontvangst.   Aandacht voor ieder kind bij binnenkomst.

Educatieve activiteit.   Uitvoering van de geplande activiteiten in de zalen of buiten.

Voeding.   Gezonde voeding- en tafelmanieren

Schoonmaak.  Op verschillende momenten leren de kinderen om schoon te zijn.

Rust. –  siësta

Afscheid.   Als iemand anders dan de ouders het kind ophaalt, moet dat door de ouders geautoriseerd zijn.

Vorming en supervisie: De crecheleidsters en kokinnen krijgen onderricht voor hun taken, ze worden hiervoor gesteund door de volgende instanties:

SEDEGES, Gemeente y Save The Children, die beschikking hebben over psychologen, maatschappelijk werkers, dietisten en pedagogen.

Betrekken van de gezinnen

De activiteiten zijn volgens schema uitgevoerd met thema’s zoals voeding, waardes (discipline, respect, onderscheid tussen goed en slecht), opvoeding, eigenwaarde, communicatie, rechten van het kind, zodat thuis een verlengstuk wordt van wat de kinderen in de crèche leren.

 • Gezondheidszorg

Activiteiten:

 • Persoonlijke hygiëne
 • Gezonde voeding en tafelmanieren
 • Medische controle
 • Handleiding EHBO voor de crecheleidsters
 • Meten van lengte en gewicht elke maand
Tekstvak: normaal gewicht        overgewicht

In Nuevo Milenio waren 2 kinderen te dik en in Seb. Pagador 1 kind. De ouders van deze kinderen hebben tips gekregen.

In Nuevo Milenio zijn van de 26 kinderen er 3 te klein, in Seb. Pagador is één kind te klein.

Psychosociale ontwikkeling

In de loop van het jaar is er een positieve ontwikkeling te meten.

 

 • Voeding

De voedingstoestand is constant gebleven, we zorgen voor goede voeding en betrekken de ouders daarbij.

 • ONDERWIJS EN SAMENLEVING

We zorgen ervoor dat alle kinderen gelijk behandeld worden en dat ook ons educatieve materiaal niet sexcistisch of anderszins discriminerend is.

Elk kind krijgt de gelegenheid om zich uit te drukken en te komen met persoonlijke verhalen. We besteden hier elke maandag aandacht aan.

Ouder-educatie

We leren nieuwe voedingsgewoontes aan (groentes, peulvruchten) en vertellen de ouders dat druk uitoefenen geen zin heeft. Het is belangrijk dat de ouders het goede voorbeeld geven.