Wie zijn wij?


 GOrssel Voor OntwikkelingsSamenwerking

Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking (GOVOS) is opgericht in 1980.

Het is een vereniging die werkt aan bewustwording van problemen in ontwikkelingslanden onder de plaatselijke bevolking. De vereniging heeft leden en donateurs.

Daarnaast is er een grote groep belangstellenden ingeschreven. Betrokkenen, meest woonachtig in het dorp Gorssel en omgeving, hebben een zekere band met de vereniging op basis van activiteiten in het verleden.

De vereniging heeft een bestuur en de activiteiten binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers.

GOVOS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat giften aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de belasting. De informatie over onze vereniging die daarvoor gedeponeerd is bij de dienst vindt u hier. Gegevens voor het doen van giften staan onder het kopje Contact op deze website.

Geschiedenis

De vereniging heeft vanaf het begin aan de verkoop van fair trade producten gedaan. Daarnaast heeft GOVOS diverse projecten in ontwikkelingslanden ondersteund. Na 1987, toen Tonnie en Monique Tekelenburg uit Gorssel naar Bolivia vertrokken, is deze steun op dat land gericht geweest. Tonnie Tekelenburg werkte er vanuit Cochabamba voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Bolivia

GOVOS ondersteunt vanaf 1992 de opvang van kinderen van arme gezinnen in Cochabamba, een project door Monique Tekelenburg opgezet. In 1999 werd daarvoor een nieuwe opzet gekozen zodat niet alleen de jonge kinderen konden worden opgevangen, maar ook de schoolgaande kinderen. Tevens konden de ouders worden begeleid. Het kinderdagverblijf groeide daardoor uit tot scholings- en gemeenschapscentrum.

Waar in de wijk Sebastian Pagador het project was opgestart en een eigen gebouw was neergezet, is in 2003 een nieuwe vestiging geopend in de wijk Nuevo Milenio. Behalve de kosten voor de bouw van de nieuwe vestiging, waarin ook de leiding gehuisvest werd, nam GOVOS een deel van de exploitatiekosten op zich. Voor het beheer van de twee vestigingen werd de organisatie Centrum Educativo Golondrinas (CEG) opgericht met een bestuur uit de gemeenschap van beide wijken.
Er vond een wijziging in de opzet plaats met het doel dat men zich in de toekomst beter zelf zal kunnen redden.
De eerste twee jaar werd het centrum in deze nieuwe opzet ondersteund door een Boliviaanse beroepscoördinator,  mevrouw Norka Garnica, aangesteld en betaald door Cordaid. Daarna werkte ze in 2005 nog voor de helft van de tijd op kosten van GOVOS door.  Ze is zó bij het project betrokken geraakt dat ze tegenwoordig als vrijwilligster meewerkt.

Sinds 2009 is er een contactpersoon die als vrijwilliger GOVOS in Cochabamba vertegenwoordigt. Het CEG project loopt inmiddels 32 jaar. In de loop van de tijd is de bijdrage van GOVOS wel wat teruggebracht maar financieel kan men zich helaas nog niet zelf redden. De buitenschoolse opvang moest worden beëindigd omdat er niet voldoende middelen voor het personeel waren.