Jaarverslag 2017


Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit:

Harmien Slijkhuis, voorzitter, aftredend 2019

Cor van den Boogaard, secretaris, aftredend 2020

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2019

In 2017 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het aantal leden daalde in 2017 van 38 naar 36. Ten bate van het CEG project waren er eind 2017 ongeveer 110 donateurs en sponsoren, hetgeen er 10 meer zijn dan eind 2016. Hiervan hebben er 63 een incasso machtiging afgegeven waarmee een constante stroom financiële middelen gewaarborgd wordt.

Onze Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel is gevestigd in het hart van ons mooie dorp Gorssel. In 2015 kregen we met museum MORE een nieuwe overbuur en in 2016 hebben we Zozijn mogen begroeten als nieuwe huurder van de Everdinahof. Ook de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon Zo& Nu maakt sinds begin 2016 gebruik van de Everdinahof.
Het assortiment van de winkel wordt voortdurend aangepast. Hierbij zien we een verdere verschuiving van food naar non-food. Dit betreft onder meer een ruim assortiment cadeau artikelen.

De openingstijden van de winkel sluiten aan bij de drukte in het dorp, inclusief opening op zondag.

Voor dit winkel functioneert een apart dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat uit Marjolein de Vries, Marja van Eden, Angèle Claessens en Freek Bremer. In totaal zorgden in 2017 ongeveer 25 vrijwilligers voor het functioneren van de winkel.

De omzet van onze winkel is in 2017 iets terug gelopen ten opzichte van 2016, maar onze vrijwilligers doen hun werk met onverminderd enthousiasme. Enkelen van hen zijn aan het eind van 2017 gestopt met hun werkzaamheden vanwege hun leeftijd. Nieuwe vrijwilligsters hebben reeds het team versterkt.

De winkel heeft in 2017 een positief saldo opgeleverd van € 3850.  In 2016 bedroeg dit € 1816.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft een app met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel ook is opgenomen.

De ondersteuning van het educatief centrum in Cochabamba, Bolivia, ging het afgelopen jaar onverminderd door. Dankzij de giften van onze leden en donateurs maar ook het toenemend aantal sponsoren kon Govos de financiële bijdrage van $ 1700 per kwartaal op dit bedrag handhaven. De 70 kinderen en hun ouders in de arme wijk Vila Pagador zijn ons daar dagelijks dankbaar voor.

Voor dit project functioneert een aparte projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden, Monique Duyvestijn en Hans Ebenau. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez.

Wij zijn erg blij dat we door bemiddeling van Peter van der Steege uit Gorssel nieuwe contactpersonen gevonden hebben in Cochabamba. Het zijn Hedwig Kowsoleea en zijn echtgenote Maria Corazon Castellon. In juni van dit jaar bracht Hedwig Kowsoleea een bezoek aan Gorssel en konden we persoonlijk kennismaken. Hij woont 20 jaar in de stad en is betrokken geweest bij vele sociale projecten. Maria Corazon Castellon is arts en initiatiefnemer van het centrum Atendi voor gehandicapte kinderen in dezelfde wijk waar ook ons educatief centrum actief is.

Eén van de eerste dingen waar onze contactpersonen bij betrokken waren was de besteding van de opbrengst van de talentenveiling in de kerk van Gorssel het afgelopen jaar. De opbrengst was maar liefst ruim € 1000. Het CEG heeft zich uitgebreid beraden op de besteding van dit bedrag. Inmiddels is bekend dat aansluiting op de riolering de beste besteding is.

Daarnaast zijn er andere projecten in voorbereiding. Bij het oudste gebouw moet een dak over een binnenplaats worden vernieuwd en een nieuwe watertank op het dak geplaatst worden. Hedwig en Maria gaan er op toezien dat dit soort zaken op de juiste wijze worden aangepakt. Daarvoor zullen zeker extra fondsen nodig zijn.

De kerk in Eefde schonk ons de opbrengst van de diaconale collecte op 30 april (€ 215) en vanaf 1 november stond er gedurende 3 maanden een bus bij de inzameling van statiegeldflessen van de Jumbo in Gorssel, wat ruim € 1000 heeft opgeleverd. Ook dit vormen welkome aanvullingen op onze financiën die nodig zijn om het centrum in Cochabamba draaiende te houden want zoals Hedwig Kowsoleea aan het eind van zijn bezoek aan Gorssel zei: “Als je het centrum nu aan de overheid overdraagt is het zo ter ziele”.

De kinderen van het centrum hebben 100 kerstkaarten gemaakt. Maria Rodriguez Amuria bracht ze in augustus mee vanuit Cochabamba  met 60 beursjes waarin fotootjes van de kinderen zaten. Zo konden we o.a. onze vele nieuwe sponsoren een originele kerstgroet met een attentie sturen.

Dit schooljaar neemt Govos deel aan een interessant educatief project op middelbare scholen onder de naam Worldschool. Daarbij werken leerlingen aan een zogenaamd profielwerkstuk in hun laatste leerjaar met een opdracht van een particuliere ontwikkelingsorganisatie. Govos heeft daarvoor het bakkerijplan ingebracht dat het centrum in Cochabamba drie jaar geleden voorstelde. De opdracht voor de leerlingen is om daar een levensvatbare aanpak voor te bedenken zodat er geld voor het centrum mee verdiend kan worden. Zij mogen ook met andere ideeën komen. Bij elkaar 10 leerlingen uit Schijndel, Zoetermeer en Bolsward zijn er mee bezig. 23 maart 2018 gaan de leerlingen het resultaat van hun werk presenteren op een school in Castricum. Govos zal daar vertegenwoordigd zijn.

Op deze site ziet u ook welke bedrijven in Gorssel ons project steunen. Kijk onder het kopje “Sponsoren”. Het is natuurlijk erg leuk voor onze sponsoren als we juist bij hen onze aankopen doen of gebruik maken van hun diensten.