toelichting jaarrekening 2017


Balans

De Liquide middelen hebben betrekking op het saldo van de Triodos bankrekening.

In de loop van 2017 zijn beide rekeningen bij ING-bank opgeheven.

De Vordering Winkel heeft betrekking op de schuld die de winkel Eerlijk!genieten heeft uitstaan bij GOVOS. In de jaren dat de winkel Eerlijk!genieten niet winstgevend was heeft GOVOS deze verliezen aangevuld.

Dit jaar is ten laste van het Vermogen van de vereniging een uitkering gedaan van € 522 voor de aankoop van een waterpomp in Zimbabwe. Dit is een project van Nico van Kan van Afrikan uit Harfsen. Hij betrekt beelden rechtstreeks van kunstenaars uit Zimbabwe. Dit jaar heeft hij samen met GOVOS bijgedragen aan de aanschaf van een waterpomp in het dorp.

De Reservering project heeft betrekking op de gereserveerde gelden voor Centro Educativo Golondrinas in Cochabamba, Bolivia.

 

Resultatenrekening

Onze vereniging telt momenteel 36 leden.

De Ontvangen bijdrage voor ons project in Cochabamba is dit jaar wederom toegenomen. Op dit moment zijn er 59 donateurs. Daarnaast zijn er extra gelden ontvangen zoals een speciale verkoopactie van Eerlijk!genieten en de statiegeld-actie van de Jumbo Gorssel. Deze laatste actie startte in november 2017 en liep tot en met januari 2018.

De Kosten van de vereniging hebben betrekking op de kosten van de jaarvergadering, drukkosten en verzendkosten van de eindejaarsbrief en de jaarvergadering en bankkosten.