Eindejaarsbrief 2016


 

Zoals gebruikelijk stellen we u, als lid of donateur van GOVOS,  in de decembermaand op de hoogte van de gang van zaken bij onze vereniging Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er de oproep voor een donatie ten bate van ons project in Bolivia; we hebben uw bijdrage ook dit jaar heel hard nodig om het project te kunnen continueren.

In onze “Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel” kunnen we goed merken dat we deel uitmaken van het hart van ons mooie dorp. Vorig jaar kregen we met museum MORE een nieuwe overbuur en dit jaar hebben we “Zozijn” mogen begroeten als nieuwe huurder van de Everdinahof. “Zozijn” verzorgt onder meer de dagbestedingsactiviteiten voor de medemens met een verstandelijke beperking. Ook de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon “Zo& Nu” maakt sinds begin 2016 gebruik van de Everdinahof. Ook hier zullen de medewerk(st)ers deels gebruikers van de zorg van “Zozijn” zijn.

Het assortiment van de winkel wordt voortdurend aangepast. Hierbij zien we een verdere verschuiving van food naar non-food. Onder meer zijn prachtige kunstwerken uit Afrika nu in onze winkel te verkrijgen, naast allerlei andere cadeau artikelen. Ook de openingstijden van de winkel zijn van deze tijd.  U kunt nu ook op zondag uw inkopen doen!

Op 4 november organiseerde de activiteitencommissie een Fairtrade bakwedstrijd. Een achttal deelnemers leverden een taart in. De jury, bestaande uit de winnares van vorig jaar Annemarie van der Peijl, bakker Van Helvoort en kok Jeroen Wendt van “het Bosrestaurant”  hebben goed geproefd en gekeurd. De taart van Silke Pluimert (13 jr) werd als beste gekozen. Ze had er een leuk filmpje bij gemaakt van het bakproces. Het leverde ons een mooi artikel op Gorssel.nl op, en met zijn allen hebben we later zelf gezellig de taarten opgesmikkeld.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft een app met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel ook is opgenomen.


Interieur van de winkel

De jury aan het werk voor de bakwedstrijd    

De activiteiten voor het project in Bolivia begonnen dit jaar met de tweede aflevering van de workshop bij de J.A. de Vullerschool. Er deden 9 leerlingen aan mee die in 6 afleveringen kennis maakten met het land Bolivia, ons project daar en onze winkel hier. Wij blijven deze bijdrage met enthousiasme leveren aan het programma voor zgn. talentontwikkeling van de basisschool.

Eind januari bracht Maria Rodriguez een bezoek aan het educatief centrum. Zij woont in Nijmegen met haar gezin maar komt uit Cochabamba en adviseert ons bij de contacten met het centrum.  Maria sprak met Ruth Magne van het bestuur van het centrum en met coördinatrice Bertha Inés. Er zijn zorgen over de eisen die de overheid lijkt te gaan stellen aan de begeleidsters van de kinderen. Ze kunnen geen officieel diploma halen omdat er geen part time opleiding is. Zij volgen wel  een bijscholing en doen aan onderwijsontwikkeling met hulp van “Save the Children”.

Op 30 april organiseerde de kerk in Gorssel een zgn. talentenveiling ten bate van het CEG zoals kortaf het educatief centrum in Cochabamba heet.  Monique Duyvestijn introduceerde het project en de deelnemers konden bieden op allerlei diensten en spullen die waren ingebracht. De opbrengst was maar liefst ruim € 1000. Het CEG beraadt zich nog op een speciale besteding.

Vorig jaar is er een filmpje gemaakt van  de viering van de nationale feestdag met de kinderen van het centrum. Dit flmpje heeft nu ook een  Spaanstalige versie. Maria Rodriguez heeft de tekst ingesproken en Tineke Lamberts van Videogroep Accent Gorssel/Lochem heeft geheel belangeloos de versie geproduceerd. Het CEG krijgt een exemplaar.

Sinds vorig jaar was Marye Dijkstra afkomstig uit Sneek onze contactpersoon in Cochabamba. Zij heeft het langzamerhand te druk met haar gezin en diverse werkzaamheden om het centrum met enige regelmaat te kunnen bezoeken. We zoeken in overleg met haar een nieuwe contactpersoon.

De kinderen van het centrum hebben 100 kerstkaarten gemaakt. Zo konden we o.a. onze vele nieuwe sponsoren een originele kerstgroet sturen. In de loop van 2016 zijn er nog weer een aanzienlijk aantal sponsoren bijgekomen.  Onder het kopje sponsoren ziet u welke bedrijven in Gorssel en omstreken ons project steunen. Het is natuurlijk erg leuk voor onze sponsoren als we juist bij hen onze aankopen doen of gebruik maken van hun diensten.

Onder jaarverslagen vindt u ook een projectverslag  over 2015 met meer gedetailleerde informatie over onze activiteiten in dat jaar.


Kinderen van de Vullerschool hebben contact met het CEG via Skype

 Een groepje kinderen van het centrum met twee ‘educatores’. Zij zijn bezig met materialen die ze onlangs van ‘Save the Children’ hebben gekregen.  

Tijdens de jaarvergadering werd aandacht besteed aan “Zozijn”, een stichting die zich inzet voor de medemens met een verstandelijke beperking.

Zoals altijd sluiten we onze eindejaars berichtgeving af met een oproep om het werk van het educatief centrum Golondrinas in de twee arme wijken van Cochabamba financieel te blijven ondersteunen.

Ondanks de toegenomen steun van sponsoren zijn we voor het helpen voortbestaan van het kindercentrum in Cochabamba voor een groot deel afhankelijk van uw eindejaarsgift. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? In dat geval willen we u vriendelijk vragen om een bijdrage over te maken op bankrekening NL58TRIO 0390 9979 43 t.n.v. Govos m.v.v. Bolivia.

GOVOS heeft de ANBI status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje ANBI. U kunt ook een machtiging geven voor automatische incasso.

 

Rest ons u een goede Kerst te wensen, een prettige jaarwisseling en een gezond 2017.