Jaarrekening 2016


                     
                     
Balans 21-12-2015 Vereniging GOVOS                    
      2016 2015         2016 2015
Liquide middelen             Vermogen vereniging   17168 16343
ING zakelijke rekening     939 101     resultaat boekjaar   80 825
Spaarrekening ING     13301 13266         17248 17168
Triodos bank     9716 6532            
Totaal     23956 19899     Reservering project   11366 10230
              toevoeging reserve   3774 1136
Vordering Winkel     20279 20279            
                  15140 11366
Debiteuren       0            
              crediteur Winkel   11847 11644
                     
      44235 40178         44235 40178
                     
                     
Resultatenrekening GOVOS 2016                    
                     
Baten     2016 2015            
                     
Ontv. bijdragen Bolivia     9923 7339            
Ontvangen contributie     652 590            
rente     35 44            
                     
                     
Totaal     10610 7973            
                     
Lasten                    
                     
Overboeking naar Project Bolivia     6149 6203            
Kosten Project Bolivia     56 655            
Kosten vereniging     551 290            
toevoeging aan reservering     3774 1136            
Totaal     10530 8284            
                     
Resultaat boekjaar     80 -311