Toelichting jaarrekening Eerlijk! Genieten 2020Balans
De voorraad Non food en Food artikelen is per 31 december 2020 geïnventariseerd tegen
inkoopprijzen.
De Liquide middelen zijn de eindsaldi van de verschillende rekeningen.
Resultatenrekening
De omzet van de winkel heeft betrekking op de verkopen zowel via de contante verkopen in de
winkel als de verkoop op rekening.
De verkopen op rekening betreffen met name de verkoop van koffie en thee aan de Protestante
Gemeente Gorssel.
De omzet is dit jaar ten opzichte van 2019 met 43% gedaald. Als gevolg van de verplichte
winkelsluiting vanwege de Corona-crisis is de winkel vanaf 15 maart tot en met 2 mei en vanaf 17
december volledig gesloten geweest. In de tussenliggende periode is de winkel 4 middagen per week
open geweest. Dankzij onze vrijwilligers hebben we de winkel open weten te houden met alle
beperkingen die er waren. Gezien het vloeroppervlak van de winkel kon slechts 1 klant tegelijkertijd
in de winkel zijn. Dit heeft geleidt tot een flinke omzetvermindering.
De Winkelkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de huur inclusief gas, water en licht en verder
kleine uitgaven voor de winkel.
De Overhead kosten hebben betrekking op bankkosten, verzekeringskosten en personeelskosten.
De Inkoopkosten hebben betrekking op de kilometervergoeding voor de inkopers.
De Verkoopkosten hebben betrekking op de kosten van KPN, de bijdrage aan de
ondernemersvereniging Buitengewoon Gorssel, bijdrage aan het boekje “Hier in Gorssel”,
verpakkingsmateriaal, kosten pinapparaat en promotie- en relatiegeschenken.
Gezien het moeilijke jaar is het bestuur tevreden dat de winkel een positieve netto-marge laat zien.