De kinderopvang weer op volle toeren


Na de zomervakantie (Januari/Februari) in Bolivia is de kinderopvang bij het Centro Educativo Golondrinas weer op volle toeren gaan draaien. Er hebben zich meer kinderen aangemeld dan voorheen. Dat stelt de leiding wel voor uitdagingen want de steun van de overheid is sinds de coronaperiode juist afgenomen.

De gebouwen op de twee opvanglocaties kunnen nu wel volledig benut worden. Daarom heeft Govos ook besloten om een deel van de reserves te gaan besteden aan extra ondersteuning in de komende jaren. Momenteel wordt er geïnventariseerd wat er nodig is voor verbetering en onderhoud van de gebouwen en voor extra personeel. Daarmee kan ook de naschoolse opvang weer opgepakt worden die eerder door bezuinigingen moest worden beëindigd.

Onze contactpersoon in Cochabamba, Marlies Veenstra, is intensief betrokken bij genoemde inventarisatie. Zij bekijkt de plannen kritisch en hoopt ook dat op onderdelen lokale bedrijven een bijdrage willen leveren.

Op 12 april j.l. werd de dag van het kind gevierd bij de opvang. Op de foto’s een impressie van de feestelijkheden.