Eindejaarsbrief 2019


Graag brengen wij u tegen het eind van het jaar op de hoogte van onze activiteiten rond de steun aan het educatief centrum in Cochabamba.

In Cochabamba, Bolivia, is dit jaar bij de kinderopvang van Centro Educativo Golondrinas, die door Govos al lang ondersteund wordt, weer heel wat gebeurd.
Behalve voor de lopende zaken heeft Govos extra bijgedragen aan de kosten voor een nieuw afdak op de oude locatie en nieuwe muurschilderingen op beide locaties. Voor een belangrijk deel konden deze vernieuwingen betaald worden uit de opbrengst van de inzameling van statiegeldbonnen bij de Jumbo in Gorssel. Wij zijn Han Christiaan Brinkman dan ook zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van deze inzameling die in november 2018 en januari van dit jaar plaatsvond.
Voor Kerst van het afgelopen jaar 2018 zijn bij de Wereldwinkel kerstbomen verkocht ten bate van de kinderopvang in Cochabamba. Ook dat heeft bijgedragen, maar het grootste deel van de extra bijdragen voor de accommodaties voor de kinderopvang is betaald uit reserves. De kwartaalbijdragen voor de lopende zaken, in totaal US$ 6800, kunnen gelukkig betaald worden uit de sponsor- en donateursgelden.

Nu de accommodaties weer flink opgeknapt zijn, wil het Boliviaanse team van de kinderopvang graag extra activiteiten ontplooien ten bate van de leefomgeving van de kinderen in het arme gebied van Vila Pagador. Govos vindt dat daarvoor in het verleden opgebouwde reserves ingezet moeten kunnen worden naast opbrengsten uit speciale acties.
De keuze is gevallen op een project voor bewustwording over huiselijk geweld, een groot probleem in dit deel van de stad. In samenwerking met scholen worden daarbij jongeren opgeleid tot een soort bemiddelaars. Zij gaan dan proberen om huiselijk geweld in hun directe omgeving bespreekbaar te maken. Het project is in augustus opgestart en we zijn erg benieuwd, hoe het gaat verlopen.
Govos heeft voor een programma van een jaar steun toegezegd. Bij de keuze voor dit project hebben onze contactpersonen in Cochabamba, het echtpaar Kowsoleea, een belangrijke rol gespeeld.

Vlak voor het ter perse gaan van deze eindejaarsbrief heerste er een chaotische situatie in Bolivia na de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Ook in Cochabamba waren onlusten waar helaas doden bij te betreuren vielen. Een paar weken waren de scholen gesloten. De kinderopvang bij Golondrinas ging gelukkig wel door. Op dit moment (28 november) zijn er door de interim-presidente nieuwe verkiezingen uitgeschreven in januari 2020. Daarmee lijkt de rust te zijn terug gekeerd.

De nieuwe muurschilderingen op het gebouw in Nuevo Milenio
Het kan in mei al knap koud zijn in Cochabamba (foto mei 2018)

Graag wensen we u een goede Kerst, een prettige jaarwisseling en een gezond 2020.