Eindejaarsbrief 2017


Zoals gebruikelijk stellen we u, als lid of donateur van GOVOS, in de decembermaand op de hoogte van de gang van zaken bij onze vereniging Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er de oproep voor een donatie ten bate van ons project in Bolivia; we hebben uw bijdrage ook dit jaar heel hard nodig om het project te kunnen continueren.

Onze Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel ligt in het hart van ons mooie dorp, tegenover museum More en Loetje en naast de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon Zo& Nu die ook een plek heeft in de Everdinahof. De omzet van onze winkel is in 2017 iets terug gelopen ten opzichte van 2016, maar onze vrijwilligers doen hun werk met onverminderd enthousiasme. Enkelen van hen zullen aan het eind van dit jaar stoppen met hun werkzaamheden vanwege hun leeftijd. Nieuwe vrijwilligsters hebben reeds het team versterkt.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft een app met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel ook is opgenomen.

             De kadowinkel in de Everdinahof         Interieur van de winkel    

De ondersteuning van het educatief centrum in Cochabamba, Bolivia, ging het afgelopen jaar onverminderd door. Dankzij de giften van onze leden en donateurs maar ook het toenemend aantal sponsoren kon Govos de financiële bijdrage op peil houden. De 70 kinderen en hun ouders in de arme wijk Vila Pagador zijn ons daar dagelijks dankbaar voor.

Wij zijn erg blij dat we door bemiddeling van Peter van der Steege uit Gorssel nieuwe contactpersonen gevonden hebben in Cochabamba. Het zijn Hedwig Kowsoleea en zijn echtgenote Maria Corazon Castellon. In juni van dit jaar bracht Hedwig Kowsoleea een bezoek aan Gorssel en konden we persoonlijk kennismaken. Hij woont 20 jaar in de stad en is betrokken geweest bij vele sociale projecten. Maria Corazon Castellon is arts en initiatiefnemer van het centrum Atendi voor gehandicapte kinderen in dezelfde wijk waar ook ons educatief centrum actief is.

Eén van de eerste dingen waar onze contactpersonen bij betrokken waren was de besteding van de opbrengst van de talentenveiling in de kerk van Gorssel het afgelopen jaar. Hiervoor zijn nu nog meerdere projecten in voorbereiding. Zo is er bij het gebouw in het armste deel van de wijk sinds kort riolering aangelegd en moet het centrum zorgen voor de eigen aansluiting en verdere sanitaire voorzieningen. Bij het andere gebouw moet een dak over een binnenplaats worden vernieuwd en een nieuwe watertank op het dak geplaatst worden. Hedwig en Maria gaan er op toezien dat dit soort zaken op de juiste wijze worden aangepakt. Daarvoor zullen zeker extra fondsen nodig zijn.

De kerk in Eefde schonk ons de opbrengst van de diaconale collecte op 30 april en vanaf 1 november staat er een bus bij de inzameling van statiegeldflessen van de Jumbo in Gorssel. Ook dit vormen welkome aanvullingen op onze financiën die nodig zijn om het centrum in Cochabamba draaiende te houden want zoals Hedwig Kowsoleea aan het eind van zijn bezoek aan Gorssel zei: “Als je het centrum nu aan de overheid overdraagt is het zo ter ziele”.

Dit schooljaar neemt Govos deel aan een interessant educatief project op middelbare scholen onder de naam Worldschool. Daarbij werken leerlingen aan een zogenaamd profielwerkstuk in hun laatste leerjaar met een opdracht van een particuliere ontwikkelingsorganisatie. Govos heeft daarvoor het bakkerijplan ingebracht dat het centrum in Cochabamba drie jaar geleden voorstelde. De opdracht voor de leerlingen is om daar een levensvatbare aanpak voor te bedenken zodat er geld voor het centrum mee verdiend kan worden. Zij mogen ook met andere ideeën komen. Bij elkaar 10 leerlingen uit Schijndel, Zoetermeer en Bolsward zijn er mee bezig.

Twee kinderen in het centrum op 25 mei,      Het dak boven  de  binnenplaats van
het begin van de koude winter in Bolivia.       het oude gebouw vertoont lekkage
                                                                                en moet vervangen worden.

In het kader van projecthulp in ontwikkelingslanden werd dit jaar ook financiële ondersteuning gegeven voor de plaatsing van een waterpomp in Zimbabwe.

Tijdens de jaarvergadering werd een interessante lezing gegeven over de Voedselbanken.

 

Zoals altijd sluiten we onze eindejaars berichtgeving af met een oproep om het werk van het educatief centrum Golondrinas in de twee arme wijken van Cochabamba financieel te blijven ondersteunen. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw bijdrage over maken op bankrekening NL58TRIO 0390 9979 43 t.n.v. Govos m.v.v. Bolivia.

GOVOS heeft de ANBI status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Onze website geeft hierover meer informatie. U kunt ook een machtiging geven voor automatische incasso.

 

Rest ons u een goede Kerst te wensen, een prettige jaarwisseling en een gezond 2018.