Voor Eindejaarsbrief 2021 over het CEG


Moesten we u in de eindejaarsbrief van 2020 berichten over een gebrekkige communicatie met het CEG, in 2021 hebben we veel beter inzicht gekregen in hun activiteiten. Leidsters en coördinatrice hebben hun uiterste best gedaan om ‘hun kinderen’ en de gezinnen waarin zij opgroeien bij te staan tijdens de Covid-19 pandemie en doen dat nog steeds. De leidsters krijgen daarvoor nauwelijks een beloning nu de gemeentelijke steun weggevallen is. Dit heeft een politieke achtergrond maar ook het feit dat de kinderen niet meer op het centrum opgevangen mochten worden wordt als reden genoemd. Tijdens de lockdown in 2020 hebben 54 gezinnen voedselhulp gekregen en zijn er allerlei activiteiten op afstand met de kinderen gedaan. Daarbij werden verbindingen met de mobiele telefoon gebruikt. Helaas konden zo niet alle kinderen bereikt worden maar bij het uitreiken van de voedselpakketten was er dan wel contact met de kinderen.

Het afgelopen jaar is het educatief centrum weer voor halve dagen open gegaan met allerlei voorzieningen tegen besmetting met corona. Het aantal kinderen dat per locatie opgevangen kon worden werd ook door de autoriteiten beperkt. Op het eind van het eerste halfjaar waren er nog 26 kinderen op beide locaties samen. Dat is de helft van de totale capaciteit.  De overheid geeft nog steeds geen steun waardoor de leidsters aangewezen zijn op de hulp van Govos.

De coördinatrice, Bertha Inès, zet zich enorm in om het educatief centrum met haar twee vestigingen zo goed mogelijk te laten functioneren en dat is in deze coronatijd al heel moeilijk maar nu de overheidssteun weggevallen is al helemaal. Omdat de overheid ook bijdroeg aan de maaltijden voor de kinderen in het centrum zijn deze ook enige tijd weggevallen. Op ons aandringen zijn deze tegen het eind van het jaar weer hervat. Omdat de besmettingen tegen die tijd, zomer in Bolivia, verminderden en ouders weer meer werk konden vinden is met hen afgesproken dat de opvang tot de Kerst doorgaat. Normaal is er in december vakantie. Van de tientallen centra voor kinderopvang in Cochabamba zijn er maar 4 meer open waaronder dus het CEG. Naast de educatieve activiteiten met de kinderen zijn er ook regelmatig bijeenkomsten met groepjes ouders.

Begin dit jaar had het projectteam overleg met beide adviseurs Maria Rodriguez Amurria en Yvonne van Driel over met name de informatievoorziening vanuit Cochabamba. Yvonne bracht ons bij die gelegenheid op het spoor van Marlies Veenstra die al geruime tijd in Cochabamba woont en getrouwd is met een Boliviaanse man. Marlies heeft het plaatselijk contact inmiddels overgenomen van de familie Kowsoleea. De contacten met het bestuur van het CEG zijn nu vrij intensief en we hopen dat de informatievoorziening weer op peil blijft. Versterking van het bestuur en het aanpassen van de rechtspersoon van het centrum vragen aandacht. Deze zaken zijn van belang om de steun van de overheid opnieuw te verkrijgen en te behouden.  

Marlies Veenstra op bezoek tijdens het uitreiken van voedselpakketten.