Jaarrekening Eerlijk! Genieten 2020


Jaarrekening Eerlijk!genieten 2020           
            
Balans           
  2020201920182017  2020201920182017
            
Inventaris 50505050Vermogen 1602912286100836233
Verpakkingsmateriaal 150150100100resultaat boekjaar 588374322033850
Voorraad:       16617160291228610083
Non food 6258575065754403      
Food 2198249123512466Schuld aan GOVOS 3214461068378355
  8456824189266869      
debiteuren 366   Crediteuren     
      winkel 0001339
Liquide middelen     BTW 0809230131
Kas winkel 150150183155 08092301470
Kas administratie 1080217599595      
RC Rabobank 950012561941612061      
Spaarrekening Rabobank 79797978      
  10809130071027712889    
            
  19831214481935319908  19831214481935319908