Eindejaarsbrief 2018


Graag brengen wij u tegen het eind van het jaar op de hoogte van onze activiteiten rond de steun aan het educatief centrum in Cochabamba.

Het Centro Educativo Golondrinas in Cochabamba, Bolivia, heeft het afgelopen jaar weer zo’n 70 kinderen van achterstandsgezinnen in de opvang gehad. Eind januari konden we als Govos de balans opmaken van de inzameling van statiegeldbonnen bij de Jumbo over de afgelopen drie maanden. Dat leverde maar liefst € 1051 op. Het doel was de verbetering van het sanitair op de oude locatie Sebastian Pagador. Dat kon daarmee voor meer dan de helft bekostigd worden. De rest moesten we uit de reserves halen maar die zijn ook voor dit soort incidentele uitgaven bedoeld.

Gorsselnaar Peter van der Steege bezocht in februari onze contactpersonen in Cochabamba, Hedwig Kowsoleea en Maria Corazon Castellon, met een paar leuke presentjes van Govos. De contactpersonen bezoeken met enige regelmaat het educatief centrum en denken actief mee bij de verbetering van de accommodatie. Zijn er zaken met hen te bespreken dan is een Whatapp telefoontje gauw gemaakt. Op 4 juni brachten zij een bezoek aan Gorssel en maakten kennis met een deel van de Govos familie. Een unieke gelegenheid om de banden tussen het werk hier en het werk daar aan te halen.

De aanleg van de nieuwe sanitaire voorzieningen werd gevolgd door de verbetering van de watervoorziening op dezelfde locatie. Een in onbruik geraakte waterleiding kon door het plaatsen van een nieuwe watertank weer in bedrijf genomen worden en zo is voor de komende jaren dit onderdeel van de accommodatie weer op orde. Bij de meer recente locatie Nuevo Milenio, in 2003 met hulp uit Gorssel gebouwd, moest een aansluiting op de onlangs aangebrachte straatriolering gemaakt worden. Met hulp van de ouders en lokale autoriteiten is het centrum er in geslaagd om dat zonder hulp van Govos voor elkaar te krijgen. Onlangs kon een begin gemaakt worden met de vervanging van het lekkende dak op de oude locatie boven een binnenplaats. Er zijn ook nog plannen voor het aanbrengen van nieuwe muurschilderingen.

Op 23 maart presenteerden drie groepjes middelbare scholieren in Castricum een mooi werkstuk gebaseerd op een opdracht van Govos. Het ging om het idee dat op de nieuwe locatie een bakkerijtje zou kunnen worden ingericht waarmee geld voor het centrum verdiend kon worden. De leerlingen hadden zich prima verplaatst in de Boliviaanse omstandigheden.

Op de jaarvergadering van Govos konden we leuke filmpjes laten zien die op een vakantiereis gemaakt waren op beide locaties door oud-Gorsselnaar Linda Looise. Door de enthousiaste medewerking van mevrouw Maria Paz James-Alvarez uit Gorssel heeft onze website nu ook een Spaanstalig gedeelte. Ook dat brengt ons weer dichter bij onze partner in Bolivia waar nog altijd een enthousiast team een grote groep kansarme kinderen hoop op een betere toekomst biedt.

 

Graag wensen we u een goede Kerst, een prettige jaarwisseling en een gezond 2019.