Jaarverslag 2016


Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit:

Harmien Slijkhuis, voorzitter, aftredend 2019

Cor van den Boogaard, secretaris, aftredend 2017 (herkiesbaar) en 2020

Angèle Claessens, penningmeester, aftredend 2019

Marjolein de Vries, Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel, aftredend 2017 ( niet herkiesbaar)

 

In 2016 vergaderde het bestuur 4 maal.

De vaste aandachtspunten bleven de winkel en het educatief centrum in Cochabamba (CEG).  Aan het eind van het jaar is, zoals gebruikelijk, een eindejaarsbrief uitgebracht.

Het aantal leden daalde in 2016 van 38 naar 35. Ten bate van het CEG project waren er eind 2016 ongeveer 100 vaste donateurs. Hiervan hebben er 54 zelfs een incasso opdracht afgegeven waarmee een constante stroom liquide middelen gewaarborgd wordt.

In onze Eerlijk! Genieten – Wereldse Kadowinkel kunnen we goed merken dat we gevestigd zijn in het hart van ons mooie dorp. In 2015 kregen we met museum MORE een nieuwe overbuur en in 2016 hebben we Zozijn mogen begroeten als nieuwe huurder van de Everdinahof. Ook de thee-, ijs-, lunch- en kunstsalon Zo& Nu maakt sinds begin 2016 gebruik van de Everdinahof.
Het assortiment van de winkel wordt voortdurend aangepast. Hierbij zien we een verdere verschuiving van food naar non-food. Dit betreft onder meer een ruim assortiment cadeau artikelen, waaronder ook prachtige kunstwerken uit Afrika. Dit laatste in samenwerking met Nico van Kan uit Harfsen.

De openingstijden van de winkel sluiten aan bij de drukte in het dorp, inclusief opening op zondag.

De winkel heeft in 2016 een positief saldo opgeleverd van € 1816.  In 2015 bedroeg dit € 517.

Op 4 november organiseerde de activiteitencommissie een Fairtrade bakwedstrijd. Een achttal deelnemers leverden een taart in. De taart van de jongste deelnemer(13 jaar) werd als beste gekozen.

Uiteraard maakt de winkel ook deel uit van de “eerlijke winkels” in Fair Trade gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft een app met een “Eerlijk winkelen” route, waarin onze winkel ook is opgenomen.

 Het project in Bolivia draait nog steeds goed. Op beide locaties in twee achtergebleven wijken van Cochabamba worden kinderen opgevangen van wie de ouders vaak een dagelijkse strijd moeten leveren voor een menswaardig bestaan. Het Centro Educativo Golondrinas (CEG) geeft kinderen een steun in de rug en gezonde voeding in een kwetsbare periode van hun leven.

Voor dit project functioneert een aparte projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit Piet Looise, Marja van Eden, Monique Duyvestijn en Hans Ebenau. De projectgroep wordt ondersteund door Yvonne van Driel en Maria Rodriguez.

Begin 2016 bracht Maria Rodriguez een bezoek aan het educatief centrum. Zij woont in Nijmegen met haar gezin maar komt uit Cochabamba en adviseert ons bij de contacten met het centrum.  Maria sprak met Ruth Magne van het bestuur van het centrum en met coördinatrice Bertha Inés. Er zijn zorgen over de eisen die de overheid lijkt te gaan stellen aan de begeleidsters van de kinderen. Ze kunnen geen officieel diploma halen omdat er geen part time opleiding is. Zij volgen wel  een bijscholing en doen aan onderwijsontwikkeling met hulp van Save the Children.

Marye Dijkstra trok zich terug als plaatselijke contactpersoon vanwege te grote drukte met haar gezin en baan. Er wordt nog uitgekeken naar een nieuwe contactpersoon.

De projectgroep heeft veel tijd gestoken in de promotie van het project in Gorssel en omgeving.
De activiteiten voor het project in Bolivia begonnen in 2016 met de tweede aflevering van de workshop bij de J.A. de Vullerschool. Er deden 9 leerlingen aan mee die in 6 afleveringen kennis maakten met het land Bolivia, ons project daar en onze winkel hier.

Maria Rodriguez kon 1460 Bs (bolivianos) bij het CEG overbrengen, de opbrengst van de acties van de kinderen tijdens de workshops die totaal 200 euro bedroeg. Er is een uitgebreide set servies, bestek en keukengerei voor gekocht.

De activiteiten van de projectgroep hebben er toe geleid dat de financiële ondersteuning van CEG door GOVOS in 2016 op hetzelfde niveau kon worden gehouden als in 2015, d.w.z. $ 1700 per kwartaal.

Op 30 april 2016 organiseerde de kerk in Gorssel een zgn. talentenveiling ten bate van het CEG zoals kortaf het educatief centrum in Cochabamba heet.  Monique Duyvestijn introduceerde het project en de deelnemers konden bieden op allerlei diensten en spullen die waren ingebracht. De opbrengst was maar liefst ruim € 1000. Het CEG heeft zich uitgebreid beraden op de besteding van dit bedrag. Recent is bekend geworden dat aansluiting op de riolering de beste besteding is.

In 2014 is er een filmpje gemaakt van  de viering van de nationale feestdag met de kinderen van het centrum. Dit filmpje heeft nu ook een  Spaanstalige versie. Maria Rodriguez heeft de tekst ingesproken en Tineke Lamberts van Videogroep Accent Gorssel/Lochem heeft geheel belangeloos de versie geproduceerd. Het CEG krijgt een exemplaar.

De kinderen van het centrum hebben 100 Kerstkaarten gemaakt. Zo konden we o.a. onze vele nieuwe sponsoren een originele kerstgroet sturen. In de loop van 2016 zijn er nog weer een aanzienlijk aantal sponsoren bijgekomen. 

Verder heeft GOVOS een schenking van € 500 gedaan ten behoeve van de plaatsing van een waterpomp in Zimbabwe.