Jaarrekening Govos 2020Jaarrekening GOVOS 2020          
           
Balans          
  2020201920182017  2020201920182017
Liquide middelen     Vermogen vereniging 17412165801676717248
      resultaat boekjaar 229832-3741
Triodos bank 43475384873344329564donatie waterpomp project    -522
      donatie project Kowsoleaa   -150 
Vordering Winkel 3214461068378355donatie Stg Mundial -1000   
      16641174121658016767
          
    Reservering project 25685237002115215140
    toevoeging reserve 4363198525486012
      30048256852370021152
  46689430974028037919  46689430974028037919
            
Resultatenrekening2020201920182017      
            
Baten           
Ontv. bijdragen Bolivia 8984109051026311579      
Ontvangen contributie 465880440300      
rente 00038      
bijzondere acties 1005041243651      
Totaal 9549122891194612568      
Lasten           
Besteed geld aan Project Bolivia 4621892088326218      
Kosten Project Bolivia 001480      
Kosten vereniging 336552455297      
toevoeging aan reservering 4363198525486012      
            
Totaal 9320114571198312527      
Resultaat boekjaar229832-3741