Steun aan project tegen huiselijk geweld


Het Centro Educativo Golondrinas heeft Govos gevraagd om een project tegen huiselijk geweld financieel mogelijk te maken. In de wijken waar het actief is in de opvang van kinderen uit achterstandsgezinnen, komt huiselijk geweld veelvuldig voor. De adolescenten in de wijken komen er vaak direct mee in aanraking. Vrouwen en meisjes zijn meer dan evenredig slachtoffer.

Het CEG heeft Govos een voorstel gedaan om een groep van 25 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar een intensieve cursus te geven. Daarbij komen behalve huiselijk geweld ook zaken rond de beleving van sexualiteit aan de orde. De jongeren krijgen mee hoe zij in hun omgeving invloed kunnen uitoefenen om ongelijkheid en geweld tegen te gaan. Het CEG denkt jongeren, die vroeger als kind bij het centrum in de opvang gezeten hebben, bereid te vinden om hier aan mee te doen. Scholen, wijkorganisaties, de kerk, ouders van de kinderen in de opvang en een gezondheidspost zullen gemobiliseerd worden om het thema bespreekbaar te maken.

Govos vindt dit project zeer waardevol en heeft inmiddels haar medewerking toegezegd. Onze adviseur Maria Rodriguez Amurria uit Nijmegen heeft de boodschap persoonlijk overgebracht. Zij is voor enige tijd bij haar familie in Cochabamba. Yvonne van Driel uit Gennep, die veel ervaring heeft met projecten in Bolivia op sociaal gebied, heeft de nodige aandachtspunten geformuleerd. Onze contactpersonen Hedwig Kowsoleea en Maria Corazon Castellon, die in Cochabamba wonen, zullen de voortgang van het project in de gaten houden.

mei 2019