Eindejaarsbrief 2022Het is alweer december, tijd voor de gebruikelijke eindejaarsbrief van Govos over de kinderopvang in Cochabamba, Bolivia. Er zijn weer goede en minder goede berichten. We beginnen maar met de goede berichten.


Het Centro Educativo Golondrinas (educatief centrum ‘De Zwaluwtjes’) zoals de opvang officieel heet draait gelukkig weer bijna op volle toeren. Er worden op beide vestigingen, Sebastian Pagador en Nuevo Milenio, totaal nu 50 kinderen opgevangen. Er is vanwege de COVID beperkingen nog wel een limiet op het aantal dat toegestaan is. Het afgelopen jaar was het aantal nog beperkt tot 30. Er is van april tot november van dit jaar ook weer steun geweest van de overheidsinstantie die over de kinderopvang gaat. Het CEG heeft weer meegedaan aan de jaarlijkse parade op de
nationale feestdag van Bolivia en er is uitvoerig aandacht besteed aan de dag van het kind.


Het personeel heeft een officiële erkenning gekregen als “leidster” op basis van hun jarenlange ervaring. Dat ontslaat hen van verdere opleidingsverplichtingen waardoor ze mogelijk niet meer met hun werk verder zouden kunnen. De coördinatrice ijvert ervoor dat de leidsters door haar kunnen worden aangesteld en niet van buitenaf worden toegewezen. Het laatste leidt namelijk meestal tot slechter gemotiveerd personeel. De leidsters krijgen overigens regelmatig bijscholing waardoor ze nieuwe inzichten voor de opvang opdoen. Er wordt betrekkelijk veel aandacht
besteed aan allerlei vormen van educatie tijdens de opvang.


Door de grote inzet van onze nieuwe contactpersoon in Cochabamba, Marlies Veenstra, blijft Govos goed op de hoogte van het reilen en zeilen van het centrum. Tijdens onze jaarvergadering in mei konden we beeldverbinding met haar maken en in juni bracht ze zelfs een bezoek aan Gorssel tijdens een vakantie van anderhalve maand in Nederland. Marlies overlegt regelmatig met de coördinatrice van het centrum over tal van zaken en heeft een goed contact met het bestuur van het CEG. Ook Maria Rodriguez Amurria, onze adviseur uit Nijmegen, verschaft ons tijdens haar lange verblijven in Cochabamba de nodige informatie. De voorzitter van het bestuur heeft inmiddels voldoende mandaat gegeven aan de overige bestuursleden om naar buiten toe voor de instelling op te treden.


Wat het CEG nog steeds zorgen baart is de definitieve erkenning van de instelling waarvoor al veel werk verzet is door de coördinatrice maar die nog steeds niet goed is geregeld. De tijdelijke ondersteuning van april tot november is slechts voor 3 leidsters terwijl er minimaal 4 aanwezig moeten zijn. De coördinatrice die kantoor houdt op de vestiging Nuevo Milenio valt nu in als leidster op de vestiging Sebastian Pagador. De indruk bestaat dat de overheid de zelfstandigheid van de instelling niet erg waardeert en steeds weer nieuwe bureaucratische eisen stelt aan haar voortbestaan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de politieke onafhankelijkheid van de crèche. De huidige overheidsinstellingen proberen overal hun vriendjes te plaatsen en als dat niet lukt maken ze het de onafhankelijke organisaties moeilijk.


Govos heeft dit jaar weer een extra bijdrage geleverd aan het CEG zodat het centrum zichzelf goed kan bedruipen om het mooie werk voor een grote groep arme kinderen en hun ouders voort te zetten. Tijdens een statiegeldactie bij de Jumbo in Gorssel begin volgend jaar zal de kinderopvang in Cochabamba weer breed onder de aandacht worden gebracht.

Er wordt hard gewerkt……

Eén dag per jaar is het feest!