Toelichting jaarrekening “Eerlijk Genieten” 2021


Balans

De voorraad Non food en Food artikelen is per 31 december 2021 geïnventariseerd tegen inkoopprijzen.

De Liquide middelen zijn de eindsaldi van de verschillende rekeningen.

Resultatenrekening

De omzet van de winkel heeft betrekking op de verkopen zowel via de contante verkopen in de winkel als de verkoop op rekening.

De omzet is dit jaar ten opzichte van 2020 met 17% gestegen.

De Winkelkosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de huur inclusief gas, water en licht en verder kleine uitgaven voor de winkel. Van onze verhuurder Zozijn hebben we vanwege de verplichte sluiting van overheidswege 4 maanden huurcompensatie ontvangen.

De Overhead kosten hebben betrekking op bankkosten, verzekeringskosten en personeelskosten.

De Inkoopkosten hebben betrekking op de kilometervergoeding voor de inkopers.

De Verkoopkosten hebben betrekking op de kosten van KPN, de bijdrage aan de ondernemersvereniging Buitengewoon Gorssel, bijdrage aan het boekje “Hier in Gorssel”, verpakkingsmateriaal, kosten pinapparaat en promotie- en relatiegeschenken.

Gezien het moeilijke jaar is het bestuur tevreden dat de winkel een positieve netto-marge laat zien.