GOVOS bedankt alle gulle gevers voor hun statiegeldbonnen!


januari 2018

In de afgelopen weken heeft er een collectebus naast de statiegeldautomaat van Jumbo Brinkman Gorssel gestaan, waarin statiegeldbonnen voor GOVOS gedeponeerd konden worden. In De Gids van 1 november heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen. In dit artikel hebben we uitgelegd dat het verbeteren  van de matige sanitaire voorzieningen in één van onze educatieve centra in Cochabamba, Bolivia, hoog op ons wensenlijstje staat. Concreet houdt dit in: aansluiting op de riolering en het aanschaffen van toiletpotten, wastafels en een douche. Aan het kunnen realiseren van dit project hangt natuurlijk een prijskaartje. Door de mooie opbrengst van de statiegeldactie is de daadwerkelijke uitvoering  van het project een grote stap dichterbij gekomen, vooral dankzij uw geweldige steun!  Dit alles benadrukt nog weer eens, dat het een project is, dat door veel inwoners van Gorssel e.o. wordt gedragen.  De werkgroepleden van GOVOS,  alsmede de kinderen en leidsters van  het Centro Educativo Golondrinas in Cochabamba willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor de deelname aan de actie. Ook willen wij Han-Christiaan Brinkman bedanken voor zijn medewerking. Wij hopen u later dit jaar nog verder te kunnen informeren over het verloop van de uitvoering van het “sanitaire project”. Aan de actie was nog een kleine verloting verbonden. De waardebonnen van € 10,– te besteden bij “Eerlijk! Genieten, Wereldse Kadowinkel” in Gorssel zijn gewonnen door Dhr. B. Postmus, Rita Visser en Marleen Ilbrink. Zij hebben in de tussentijd hun prijs ontvangen.